Toimitukset – Suomen Turusta kaikkialle maailmaan!

Todellakin, jopa ympäri maailmaa. Kaukaisimmat, tyytyväiset asiakkaamme ovat Yhdysvalloista ja Brasiliasta!

Kotimaassa kuitenkin kuljetukset suorittaa Posti, Matkahuolto ja Kaukokiito. Halutessasi voit käyttää myös jotakin sinulle sopivampaa kuljetusmuotoa, ilmoita siitä tehdessäsi tilausta.

Tervetuloa turvalliseen verkkokauppaamme!

Takuu- ja toimitusehdot

Etämyynti

Kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa kauppa ilmoittamalla siitä yksiselitteisellä tavalla myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta. Tavaran noutamatta jättäminen ei ole kuluttajasuojalain mukainen kaupan peruutus, vaan noutamatta jätetyt tilatut tavarat voidaan laskuttaa asiakkaalta.

Peruutusoikeus ei koske purkutyön osuutta, kun asiakas on tilannut osan purettavaksi ajoneuvosta. Jos tavara on otettu käyttöön ennen kaupan peruutusta ja sen arvo on käyttöönoton vuoksi alentunut tai se on tässä yhteydessä vaurioitunut, asiakas on velvollinen korvaamaan arvonalentuman.

Asiakas vastaa näissä tilanteissa itse tavaran mahdollisista palautuskuluista.

Takuuehdot varaosien myynnissä

Yleistä

Käytetyt varaosat myydään sellaisina kuin ne ovat. Vastaamme kuitenkin annettujen tietojen oikeellisuudesta ja myönnämme myymillemme laatuluokkien A1 ja A2 varaosille 6 kk takuun näissä takuuehdoissa luetelluin ehdoin ja poikkeuksin.

Muissa kuin em. luokitelluissa varaosissa voi olla myyntihetkellä puutteita ja ne saattavat edellyttää korjausta ennen käyttöönottoa. Lue lisää varaosien luokituksesta täältä: https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Artikkeli/Laatuluokat/

Takuu ei koske itse irrotettuja varaosia. Osat ovat tunnistemerkittyjä, kuitti on esitettävä takuuseen vedottaessa.

 

Osien asennus ja toimintakunnon tarkistus

Varaosa on tarkistettava silmämääräisesti mahdollisten puutteiden ja vikojen varalta ennen asennusta. Tiettyjen osien tarkastukseen liittyy erityisehtoja, jotka on ilmoitettu myöhemmin.

Takuu ei kata vahinkoa, joka aiheutuu puutteellisen tai virheellisen asennustyön vuoksi tai siksi, ettei toimintakuntoa ole varmistettu asennuksen jälkeen.

Varaosien vaihtaminen autoon edellyttää automekaanista osaamista ja asennusohjeiden noudattamista. Myyjän toimittamat asennusohjeet eivät ole tyhjentävät, eivätkä korvaa automekaanisen osaamisen tarvetta varaosien vaihtotyössä.

Osan toimintakunto on varmistettava asennuksen jälkeen ja jos ilmenee viitteitä osan virheellisyydestä, on ajoneuvon käyttö välittömästä lopetettava. Myyjä ei vastaa lisävahingoista, jotka aiheutuvat toimintakunnon varmistuksen laiminlyönnistä tai ajoneuvon käytön jatkamisesta vian ilmettyä.

 

Virheestä ilmoittaminen ja myyjän velvollisuudet virhetilanteessa

Asiakkaan on ilmoitettava myyjälle osassa havaitsemasta viasta viipymättä. Jos vika on havaitaan tai sitä on syytä epäillä ennen asennusta tehdyssä tarkastuksessa, ei asennustyöhön saa ryhtyä ennen yhteydenottoa myyjään. Kuljetusvahingoista on reklamoitava tavaraa vastaanotettaessa ja tehtävä niistä merkintä rahtikirjaan.

Kun osassa on ilmennyt virhe, ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä oikaisee virheen kohtuullisessa ajassa virheilmoituksen saatuaan. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti korjata virhe, jos tämä voi tapahtua virheen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa. Myyjällä on oikeus valita korjaamo, jossa osa korjataan taikka suorittaa korjaus itse. Jollei korjaaminen ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, myyjä toimittaa korvaavan osan kohtuullisessa ajassa. Jos tämäkään ei ole mahdollista eikä virhe ole vähäinen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa.

Kuluttajaostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii varaosassa ilmenneen virheen vuoksi. Välillisen vahingon myyjä on velvollinen korvaamaan vain, jos hän on menetellyt huolimattomasti tai jos varaosa poikkesi kaupantekohetkellä siitä, mihin myyjä oli erityisesti sitoutunut.

Ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu, muulla kuin kuluttajaostajalla ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta varaosassa ilmenneen virheen johdosta, vaan myyjän vastuu on rajoitettu osan myyntihintaan.

Tiettyjen osien erityisehdot

Alla luetellut osatyyppikohtaiset erityisehdot ja ohjeet on huomioitava. Takuu ei ole voimassa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu tai autoa on käytetty valmistajan ohjeiden vastaisesti.

Moottorit

Moottori on tarkastettava silmämääräisesti ennen asennusta. Lisäksi moottoria tulee pyörittää käsin kampiakselista kaksi täyttä kierrosta sen varmistamiseksi, että moottori pyörii esteettä. Jos moottori ei pyöri tai takertelee, on oltava myyjään yhteydessä ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Moottorille myönnettävän takuun edellytyksenä on, että, öljyt, suodatin, vesipumppu ja termostaatti vaihdetaan uusiin valmistajan hyväksymiin tuotteisiin. Moottoreissa, joiden jakopää on toteutettu hihnavetoisena, tulee myös jakopään hammashihna sekä kiristin uusia. Vuotavat tiivisteet on vaihdettava jo asennusvaiheessa uusiin. Moottorin öljytilan huohotinventtiili on vaihdettava uuteen alkuperäisosaan ennen moottorin asennusta.

Moottorin takuu koskee raakaa moottoria venttiilikopasta öljypohjaan. Moottorin takuu ei koske apulaitteita, varusteita, antureita ja muita tunnistimia. Näihin kuuluvat mm.

  • Starttimoottori
  • Laturi
  • Ilmastoinnin kompressori
  • Ohjaustehostimen pumppu
  • Moottorin ohjainlaite
  • Johtosarja
  • Ilmamäärämittari
  • Turboahdin
  • Polttoainejärjestelmän osat kuten suuttimet, ruiskutuspumppu / korkeapainepumppu

Moottoria käynnistettäessä on varmistuttava, että öljynpaineet nousevat. Tarkista, ettei jäähdytysjärjestelmään jää ilmaa. Tarkista myös, että jäähdyttimesi jäähdytysteho on riittävä (nesteputkien tukkeumat, ilmakanavien tukkeumat, vuodot, jäähdytyslamellien osittainen puuttuminen, tuulettimen propellin kunto, vapaatuulettimen kunto, vesipumpun kunto). Nestemäärää jäähdytysjärjestelmässä on tarkkailtava aina liikkeelle lähdettäessä, ensimmäisen sadan kilometrin ajan.

Takuu ei korvaa vahinkoa, joka johtuu siitä, että moottori on päästetty ylikuumenemaan tai ajoneuvossa on käytetty RE85 bensiiniä.

 

Vaihteistot ja tasauspyörästöt

Vaihteistolle ja tasauspyörästölle myönnettävän takuun edellytyksenä on, että öljyt vaihdetaan uusiin valmistajan hyväksymiin tuotteisiin. Vuotavat tiivisteet on vaihdettava jo asennusvaiheessa uusiin.

Sylinterinkannet

Sylinterinkannet myydään ilman nokka-akselia ja keinuvipuja. Jos tällaiset siinä toimitettaessa kuitenkin paikallaan on, takuu ei koske niitä. Samaan kategoriaan lasketaan venttiilijouset, varsitiivisteet ja nostajat. Ennen asennusta sylinterinkansi on tasohiottava ja koeponnistettava. Venttiiliohjureiden ja venttiilien kunto on asiakkaan tarkastettava ennen kannen asennusta.