Suomen Turusta kaikkialle maailmaan!

Todellakin, jopa ympäri maailmaa.

Kaukaisimmat, tyytyväiset asiakkaamme ovat Yhdysvalloista ja Brasiliasta! Kotimaassa kuitenkin kuljetukset suorittaa Posti, Matkahuolto ja Kaukokiito.

Halutessasi voit käyttää myös jotakin sinulle sopivampaa kuljetusmuotoa, ilmoita siitä tehdessäsi tilausta.

Tervetuloa turvalliseen verkkokauppaamme!

Takuu

Myymämme osan pitää olla ehjä.
Etäkaupalla myydyt tuotteet kuuluvat kuluttajasuojalain piiriin, jota luonnollisesti noudatamme.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131211

Palautusoikeus on kuitenkin rajoitettu niin, että se ei koske ohjausyksiköitä ja muita sähkökomponentteja, jotka saattavat vaurioitua asennettaessa niitä vialliseen järjestelmään. Lisäturvaksi myönnämme moottoreille, vaihteistoille ja tasauspyörästöille 3 kk takuun tietyin ehdoin.

 

Moottoreiden takuu

Moottorille myönnetään 3 kk takuu ostohetkestä. Takuu ei koske apulaitteita, antureita ja muita tunnistimia. Takuun edellytyksenä on, että, öljyt, suodatin, vesipumppu ja termostaatti vaihdetaan uusiin valmistajan hyväksymiin tuotteisiin. Vuotavat tiivisteet on vaihdettava jo asennusvaiheessa uusiin. Moottorin öljytilan huohotinventtiili on vaihdettava uuteen alkuperäisosaan, ennen moottorin asennusta.

Moottoria käynnistettäessä on varmistuttava, että öljynpaineet nousevat. Tarkista ettei jäähdytysjärjestelmään jää ilmaa, tarkista myös, että jäähdyttimesi jäähdytys teho on riittävä (nesteputkien tukkeumat, ilmakanavien tukkeumat, vuodot, jäähdytyslamellien osittainen puuttuminen, tuulettimen propellin kunto, vapaatuulettimen kunto, vesipumpun kunto). Nestemäärää jäähdytysjärjestelmässä on tarkkailtava aina liikkeelle lähdettäessä, ensimmäisen sadan kilometrin ajan.

Takuu ei korvaa vahinkoa, joka johtuu siitä, että moottori on päästetty ylikuumenemaan!

Takuu ei ole voimassa, jos edellä mainittuja ohjeita ei ole noudatettu tai autoa on käytetty valmistajan ohjeiden vastaisesti. Moottori on varmistettu tunnistemerkinnöin.

Takuu ei korvaa asennus- eikä muita oheiskustannuksia. Takuu loppuu, kun auto johon moottori on myyty, vaihtaa omistajaa. Takuu ei ole voimassa jos ajoneuvossa on käytetty RE85 bensiiniä.

Vaihteistojen takuu

Vaihteistolle myönnämme 3 kk:n takuu ostopäivästä lähtien. Takuun edellytyksenä on, että öljyt vaihdetaan uusiin valmistajan hyväksymiin tuotteisiin. Vuotavat tiivisteet on vaihdettava jo asennusvaiheessa uusiin.

Takuu ei ole voimassa, jos edellä mainittuja ohjeita ei ole noudatettu tai autoa on käytetty valmistajan ohjeiden vastaisesti. Osa on varmistettu tunnistemerkinnöin.

Jos em. osissa ilmenee takuuaikana tekninen vika, on vaihteiston käyttö välittömästi lopetettava. Viasta on viipymättä ilmoitettava myyjälle. Viat korjataan myyjän valitsemassa korjaamossa ja korjaamisessa käytetään myyjän hyväksymiä osia ja aineita. Ensisijaisesti toimitetaan viallisen vaihteiston tilalle mahdollisimman nopeasti kunnossa oleva tilalle. Jos ei pystytä toimittamaan uutta tilalle kohtuullisessa ajassa, tai jos vika on vähäinen voidaan vaihtoehtoisesti myös kunnostaa vialliseksi todettu osa.  Myyjä ei vastaa ylimääräisistä asennuskustannuksista.

Takuu katkeaa jos auton omistaja vaihtuu.

 

Tasauspyörästöjen takuu

Tasauspyörästölle myönnetään 3 kk:n takuu yllä olevasta päivämäärästä lähtien. Takuun edellytyksenä on, että öljyt vaihdetaan uusiin valmistajan hyväksymiin tuotteisiin. Vuotavat tiivisteet on vaihdettava jo asennusvaiheessa uusiin.

Takuu ei ole voimassa, jos edellä mainittuja ohjeita ei ole noudatettu tai autoa on käytetty valmistajan ohjeiden vastaisesti. Tasauspyörästö on varmistettu tunnistemerkinnöin.

Jos em. osissa ilmenee takuu aikana vika, on auton käyttö välittömästi lopetettava. Viasta on viipymättä ilmoitettava myyjälle. Viat korjataan myyjän valitsemassa korjaamossa ja korjaamisessa käytetään myyjän hyväksymiä osia ja aineita. Ensisijaisesti toimitetaan viallisen tasauspyörästön tilalle mahdollisimman nopeasti kunnossa oleva osa. Jos ei pystytä toimittamaan uutta tilalle kohtuullisessa ajassa, tai jos vika on vähäinen, voidaan vaihtoehtoisesti myös kunnostaa vialliseksi todettu osa.

Takuu ei korvaa ylimääräisiä asennuskuluja. Takuu katkeaa jos auton omistaja vaihtuu.

 

Asennusohjeet

Asennusohjeet tehdaskunnostetulle moottorille