Asennusohje

Tehdaskunnostetulle moottorille

1. Vastaanottaminen

Kun vastaanotat tuotteen, tarkasta välittömästi, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos tuote on vahingoittunut, tee kuljettajan rahtikirjaan ilmoitus vahingoittumisesta.

Kuljetusyhtiön vakuutus kattaa ainoastaan vahingot, joista on tehty tällainen ilmoitus. Jos kuittaat toimituksen rahtikirjaan ilman vahinkoilmoitusta, et voi enää hakea korvauksia ja vastaat itse kaikista ylimääräisistä kuluista.

Jos mahdollista, ota valokuvia vahingosta. Valokuvat auttavat vahingon selvittämisessä ja nopeuttavat käsittelyä.

Tarkasta myös, että tuote on oikeaa tyyppiä.

Tarkasta huolellisesti lohkon aukot ja eri anturien liitoskohdat. Toimitetuissa tuotteissa voi olla tilapäisosia (jakopään koppa, öljyn imuputken suodatin, öljypohja ja/tai venttiilikansi). Jos tuotteissa on tällaisia tilapäisosia, korvaa osat – omalla kustannuksellasi – vanhan moottorin osilla.

Kun vaihdat osia, puhdista ne huolellisesti ja tarkasta, että ne ovat kunnossa.

2. Aiemman vahingon selvittäminen

Jotta uusi tuote ei vahingoittuisi samalla tavalla kuin vanha osa, vahingon aiheuttaja täytyy selvittää ja korjata. Seuraavat seikat voivat auttaa vahingon selvittämisessä:

Ilmansyöttöjärjestelmä

 • Tarkasta ilmansyöttöjärjestelmän kunto. Jos järjestelmä vuotaa, järjestelmään voi päästä likaa tai pölyä, joka voi aiheuttaa ennenaikaista kulumista.
 • Tarkasta, onko imusarjassa vieraita esineitä ja/tai rikkoutuneita osia. Tyhjennä imusarja huolellisesti ja puhalla sitten ilmaa sen läpi.
 • Tarkasta imusarjan liitostaso.

Jäähdytys

Jäähdytyksen täytyy toimia kunnolla, jotta tuotteen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

 • Tarkasta nesteen kierto järjestelmässä.
 • Tarkasta tuulettimen, anturien ja termostaatin toiminta.
 • Tarkasta viskokytkimen toiminta.
 • Tarkasta jäähdyttimen ja/tai paisuntasäiliön kansi.
 • Tarkasta vesiletkujen ja letkunkiristinten kunto.
 • Tarkasta kumitiivisteet ja ilmanohjausläpät ja varmista, että ilma kulkee järjestelmässä vapaasti. Myös tuulettimeen kertynyt lika voi aiheuttaa tärinää.

Jos vesipumppua ei ole mukana, asenna uusi, autonvalmistajan hyväksymä tuote.

Polttoainejärjestelmä

Ylikuumeneminen ja/tai männänrenkaiden ja sylinterien liiallinen kuluminen voi johtua polttoaineseoksen vääränlaisesta koostumuksesta.

 • Tarkasta polttoainesuodattimen kunto. Suodattimen kunto voi vaikuttaa polttoaineseoksen laatuun.
 • Tarkasta syöttöpumpun kalvo. Jos kalvo vuotaa, moottoriöljy voi ohentua, mikä voi johtaa laakereiden vaurioitumiseen.

Pyydä ammattilaista tarkastamaan ruiskutusosat. Oikeanlaiset säädöt ja ruiskutuksen ajoitus vaikuttavat olennaisesti moottorin toimintaan.

Vääränlaiset säädöt ja/tai väärä ruiskutuksen ajoitus voivat johtaa moottorin liialliseen kulumiseen ja heikentää moottorin suorituskykyä.

Pyydä ammattilaista tarkastamaan suuttimet. Vuotava suutin voi sellaisenaan johtaa esimerkiksi mäntien vaurioitumiseen.

Sytytys

Sytytyksen laatu ja ajoitus vaikuttavat olennaisesti moottorin käyttöikään ja siten myös suorituskykyyn.

 • Tarkasta moottorin hallintajärjestelmän eri osat erityisen testauslaitteiston avulla.
 • Jos käytät vanhoja sytytystulppia, tarkasta sytytyksen ajoitus.
 • Tarkasta alipaine-ennakon letkut ja kalvo.

Öljypohjan ilmaus

Jos ilma ei pääse kiertämään öljypohjassa kunnolla, paine öljypohjassa kasvaa, mikä voi johtaa tiivisteiden ja eristeiden vuotamiseen.

Pakoputkisto

Tarkasta, että pakoputkistossa ei ole rikkoutuneita osia, jotka voisivat estää pakokaasujen kulkeutumisen.

3. Asentaminen

Asenna moottorin apulaitteet rauhassa ja kunnolla. Kun asennat osat kerralla oikein, ne eivät aiheuta jatkossa ongelmia eikä arvokasta aikaasi mene turhaan hukkaan.

Asenna mahdollisimman monta tuotteen osaa asennuspenkissä tai työtasolla. Loput osat voit asentaa myöhemmin moottoritilassa. Kun käytät asennuspenkkiä tai työtasoa, työskentely on miellyttävämpää ja asentaminen helpompaa.

Puhdistaminen

Puhdista aluksi moottoritila. Kun moottoritila on puhdas, asennustöitä on miellyttävämpi tehdä ja myös asiakkaasi on tyytyväinen.

Puhdista vanhan moottorin liittimet ja kiinnityskohdat, sillä tarvitset niitä asentaessasi toimitetun tuotteen. Kun puhdistat liittimet ja kiinnityskohdat, kierteet eivät vaurioidu ja saat kiristettyä kaikki osat yhtä tiukalle.

Ennen kuin aloitat asennustyöt, puhdista kaikki asentamiseen tarvittavat osat.

Tämä tarkoittaa esim. suutinputkia, imujärjestelmää, pakojärjestelmää, öljypohjan ilmausta ja jäähdytysjärjestelmän eri osia.

 • Jos toimitus ei sisällä öljynjäähdytintä, puhdista/huuhtele vanha öljyjäähdytin.
 • Jos olet hankkinut uuden sylinterinkannen, puhdista (tarvittaessa) nokka-akseli, venttiilinnostimet ja keinuvivut. Tarkasta puhdistamisen yhteydessä myös mahdolliset öljykanavat. Varmista, että öljykanavat eivät ole tukossa.

Kun asennat osia, tarkasta, että eri osat ovat kunnossa. Jos et ole varma jonkun osan kunnosta, vaihda osa.
Varmista, että tiivisteet on asennettu oikein ja ne eivät tuki aukkoja.

Suodattimet

 • Asenna uusi laadukas ilmansuodatin ja puhdista ilmansuodattimen kotelo.
 • Asenna uusi laadukas öljynsuodatin. Uuden moottorin mukana toimitetaan yleensä aina myös uusi öljynsuodatin.
 • Asenna uusi laadukas polttoainesuodatin. Tarkasta vanhan suodattimen avulla, onko polttoainejärjestelmään tiivistynyt vettä. Jos havaitset vettä, puhdista koko polttoainejärjestelmä – myös polttoainesäiliö.

Kiinnittimet

Venymäpultteja ei voi käyttää uudelleen. Ohjeissa voidaan myös ilmoittaa pulttien kiristysjärjestys.

Noudata ohjeita tarkasti.

 • Kiristä kaikki pultit ja mutterit vaadittuun kiristysmomenttiin.
 • Varmista, että pultin ja/tai mutterin kiristysmomentti pysyy vaaditulla tasolla. Väärä kiristysmomentti voi johtaa vahingoittumiseen, sillä kiristysmomentti on määritetty erikseen kunkin pultin tyypin ja mittojen mukaan.
 • Kiristä venymäpultit aina sopivalla momenttiavaimella. Tämän jälkeen venymäpultit täytyy tarkastaa ilmoitetusta kulmasta.
 • Tarkasta säännöllisesti kiristysmomentteja koskevat ohjeet.

Ennen kuin asennat vauhtipyörän tarkasta, että kampiakselin kierteitetyt aukot on porattu oikein.

 • Jos aukot on porattu oikein, lisää vauhtipyörän pulttien kierteeseen nestemäistä kierrelukitetta.
 • Kiristä ruiskutusosien pultit ja mutterit oikeassa vaiheessa. Tämä voi ennaltaehkäistä ongelmia varsinkin uusimpien moottorimallien kohdalla.
 • Muistathan myös suutinputket.

Sylinterinkannen asentaminen

Älä koskaan asenna sylinterinkantta väärin päin. Jos sylinterinkantta ei asenneta oikein, venttiilit ja/tai tiivisteet voivat vaurioitua.

 • Jos käytät vanhoja venttiilien osia, tarkasta aina niiden kunto.
 • Tarkasta, ovatko nokka-akselin nokat kuluneet.
 • Tarkasta, ovatko venttiilinnostimet kuluneet.
 • Jos et ole varma, ovatko osat kunnossa, vaihda osat.

Ennen kuin asennat sylinterinkannen paikoilleen moottorilohkoon, varmista, että sylinterinkannen liitostasot ovat puhtaita ja niissä ei ole rasvaa.

 • Tarkasta, että moottorilohkon muoto ei ole muuttunut.
 • Puhdista mäntiin kertynyt karsta.
 • Puhdista lohkon pinta ja varmista, että se ei ole rasvainen.
 • Tarkasta, että sylinterinkannen tiiviste on oikean paksuinen.
 • Aseta sylinterinkannen tiiviste oikein päin ja varmista, että se on asennuskohdan keskellä.
 • Lisää pulttien kierteisiin ja pultin kannan ja aluslevyn väliin öljyä/Molykotea. Älä laita voiteluainetta tai öljyä aluslevyn ja sylinterinkannen väliin.
 • Kiristä kannen pultit oikeaan kiristysmomenttiin ohjeissa ilmoitetussa järjestyksessä.
 • Jos et ole varma hydraulisten venttiilinnostinten kunnosta, vaihda venttiilinnostimet.

Säädä venttiilien välys eritelmien mukaisesti. Koska venttiili asennetaan paikoilleen erityisellä tavalla, suosittelemme jättämään välyksen muutamaa millimetrin sadasosaa suuremmaksi.

Moottorin asentaminen

Jos siirrät kuljetusosia, käytä mukana toimitettuja tiivisteitä tai laadukasta nestemäistä tiivistysainetta. Useimmat moottorin aukoista on suljettu punaisilla sulkutulpilla. Irrota tulpat vasta, kun olet asentamassa aukkoon tarvittavaa osaa tai liitoskappaletta. Tällä varmistat, että moottoriin ei pääse vieraita esineitä. Moottori myös pysyy puhtaana asentamisen aikana.

Varmista, että toimitettu moottori on tukevasti paikoillaan työtason tai työpenkin päällä. Huomioi myös se, miten päin asetat tuotteen.

 • Kiristä kaikki osat ja liitoskappaleet riittävään kiristysmomenttiin.
 • Asenna kampiakselin hihnapyörä varovasti. Kun asennat hihnapyörää, tarkasta tiivisteen vastinpinta ja varmista, että tappia ei ole työnnetty sivuun asentamisen aikana.
 • Kampiakselin hihnapyörä täytyy kiinnittää oikealla kiristysmomentilla. Joissain tapauksissa kannattaa käyttää nestemäistä lukitetta.
 • Asenna virranjakaja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pienikin virhe voi vaikuttaa toimintaan merkittävästi ja johtaa vakaviin seurauksiin.
 • Tarkasta polttoainepumpun asetukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Asenna suuttimet sekä uudet eristeet ja rajoitinlevyt.
 • Asenna suojatulpat huolellisesti ja varmista, että ne eivät ole liikkuvien osien tiellä.
 • Vaihda kiila /moniura-hihna.
 • Jos käytössä on automaattivaihteisto, paina momentinmuuntimen ontto akseli varovasti kotelon öljypumppuun. Varmista, että onton akselin käyttönokat ovat paikoillaan öljypumpun koloissa.
 • Jotta jäähdytin ei vahingoittuisi, se kannattaa irrottaa ennen moottorin asentamista paikoilleen.
 • Käytä sopivia nostolaitteita, kun asennat moottorin moottoritilaan.
 • Tällä estät moottorin vahingoittumisen asentamisen aikana.
 • Kun asennat moottoria, tarkasta tulppien liitännät.
 • Käytä sopivia letkuja ja letkunkiristimiä.
 • Käytä autonvalmistajan hyväksymää moottoriöljyä ja jäähdytysainetta ja täytä molempia aineita oikea määrä. On erittäin tärkeää, että jäähdytysjärjestelmä on ilmattu kunnolla.

4. Käynnistäminen

Ennen kuin käynnistät moottorin, varmista, että kaikki osat on kiristetty paikoilleen, öljypohjassa on riittävästi öljyä, jäähdytysjärjestelmässä on riittävästi jäähdytysnestettä ja hihna on riittävän kireällä.

 • Jos kyseessä on bensiinimoottori, irrota ensin sytytystulpan johdot.
 • Jos kyseessä on dieselmoottori, estä polttoaineen syöttö sylintereihin.

Käynnistä moottori ja odota, että öljynpaine on kohonnut riittävän korkealle. Jos tämä ei toimi, ilmaa voitelujärjestelmä täyttämällä öljynsuodatin öljyllä ja ruiskuta koko öljykanava öljyruiskulla.

 • Jos öljynpaine on riittävän suuri, voit kytkeä sytytystulpan johdon paikoilleen tai dieselmoottorin tapauksessa avata polttoaineen syötön sylintereihin.
 • Käynnistä moottori ja anna sen käydä suurella pyörimisnopeudella.
 • Tarkkaile koko ajan öljynpainetta ja moottorin lämpötilaa.
 • Lisää ilmauksen yhteydessä riittävästi jäähdytysainetta.
 • Tarkasta, että moottorista ei vuoda öljyä ja/tai vettä.
 • Säädä sytytys ja kaasutin ohjeiden mukaisesti.
 • Tarkasta, että koko jäähdytysjärjestelmä toimii kunnolla.
 • Tarkasta, että termostaatti aukeaa.
 • Tarkasta, että tuuletin on toiminnassa.

5. Käyttöönottoon liittyvät ohjeet

Varmista, että moottorin lämpötila on sopiva ennen kuin kuormitat moottoria.

 • Vältä äärimmäistä kuormitusta ensimmäisten 1 000 kilometrin aikana. Vaihda vaihdetta pienemmälle hyvissä ajoin, jotta moottori ei kuormitu liikaa pienellä kierrosluvulla.
 • Lataa moottori vain 80 prosenttiin sen kapasiteetista.
 • Vältä pitkään jatkuvaa tyhjäkäyntiä äläkä aja jatkuvasti samalla kierrosluvulla.

Älä kuitenkaan ole liian varovainen. Jos ajat liian varovasti, männänrenkaat eivät pääse toimimaan kunnolla, mikä voi lisätä öljynkulutusta.

6. Vanhojen osien palauttaminen

Puhdista palautettavasta vanhasta osasta kaikki öljy ja polttoainejäämät.

 • Sulje kaikki aukot punaisilla tulpilla, jotka olet irrottanut toimitetusta tuotteesta.
 • Tarkasta, että vanha osa on ehjä. Jos osia puuttuu, osien hinta vähennetään hyvitettävästä pantista.
 • Pakkaa vanha osa pakkaukseen tai kehikkoon.
 • Ilmoita kun moottori on valmis noudettavaksi, niin tilaamme sille kuljetuksen.

7. Jälkitarkastus

Moottori pitää tarkastaa, kun sillä on ajettu 1 000 kilometriä.

 • Tarkasta, että kiinnittimet eivät ole löystyneet tai irronneet tärinän takia.
 • Tarkasta jäähdytysaineen määrä.
 • Tarkasta öljyn ja jäähdytysaineen mahdolliset vuodot.

Vaihda öljyt ja öljynsuodatin, kun moottori on ollut käytössä 1 000 kilometrin ajan.